mutluluğun resmi cumhurbaşkanı seçimi
 • vakanüvis ne demek
 • otonom ne demek
 • lirizm ne demek
 • cenup ne demek
 • paradigma ne demek
 • sarraf ne demek
 • fantazya ne demek
 • uyarı ne demek
 • jakar ne demek
 • sabur ne demek
 • imalat ne demek
 • uyluk ne demek
 • lenfatizm ne demek
 • mahzurlu ne demek
 • sağlama ne demek
 • duş ne demek
 • hah ne demek
 • gaddarlık ne demek
 • nektar ne demek
 • deist ne demek
 • ehlisünnet ne demek
 • yapay ne demek
 • almaç ne demek
 • faraş ne demek
 • izmarit ne demek
 • oley ne demek
 • hatim ne demek
 • lasta ne demek
 • maksat ne demek
 • varyant ne demek
 • aciz ne demek
 • dahletme ne demek
 • egosantrik ne demek
 • liyakat ne demek
 • kalbur ne demek
 • oktant ne demek
 • sakamet ne demek
 • savla ne demek
 • yanaz ne demek
 • flavta ne demek
 • kibir ne demek
 • gitarist ne demek
 • canı tez ne demek
 • kantariye ne demek
 • dekan ne demek
 • istida ne demek
 • lerze ne demek
 • danişment ne demek
 • ekstrafor ne demek
 • banko ne demek
 • kabristan ne demek
 • medyum ne demek
 • maazallah ne demek
 • sahil ne demek
 • sarmal ne demek
 • ekselans ne demek
 • ihracat ne demek
 • kantonit ne demek
 • daltaban ne demek
 • rota ne demek
 • ikbal ne demek
 • yahey ne demek
 • taret ne demek
 • od ne demek
 • agnostisizm ne demek
 • pankras ne demek
 • yoksul ne demek
 • eczane ne demek
 • paleontolojik ne demek
 • halojen ne demek
 • vaat ne demek
 • fonolojik ne demek
 • fotosentez ne demek
 • otantiklik ne demek
 • arkadaş ne demek
 • dalak ne demek
 • daim ne demek
 • nesim ne demek
 • kanunusani ne demek
 • özge ne demek
 • agah ne demek
 • malafa ne demek
 • rosto ne demek
 • bardo ne demek
 • foslamak ne demek
 • kaban ne demek
 • Swiss Ball Pull In ne demek
 • Kelimemiz
  vandal
  vandal Ne Demek?

  Miladın başlangıç yıllarında yaşayan ve Roma İmparatorluğu ile yaptığı savaşlarda acımasızlığı ile ün salan bir Doğu Germen halkı. - özel, isim, tarih

  Eski kültür ve sanat anıtlarını yakıp yıkan, bunların değerini bilmeyen kimse veya topluluk. - özel

  Cümle İçerisinde Kullanım Örneği
  Anlamlarda ve örnek cümlelerde
  mavi renkli kelimelere
  tıklayarak o kelimelerin anlamlarını da öğrenebilirsiniz.
  vandal Sözcüğünün İngilizce Anlamı Nedir?
  vandal Sözcüğünün Fransızca Anlamı Nedir?
  vandal Sözcüğünün Almanca Anlamı Nedir?
  vandal Sözcüğünün Arapça Anlamı Nedir?
  vandal Sözcüğünün İspanyolca Anlamı Nedir?
  vandal Sözcüğünün İtalyanca Anlamı Nedir?
  vandal Sözcüğünün Rusça Anlamı Nedir?
   
  i vs you dota experts forum